ikony_web 

 

 

 

Příběh společnosti Altered

web_stockholm2

    

 

 

Extrémě úsporné a efektivní produkty švédské společnosti Altered

šetří nejen vodu,

ale významně snižují i obsah CO2 v ovzduší.

 

climate_solver_logo 

 

"Pokud do roku 2028 pronikne inovace společnosti Altered,

nebo další podobné inovace do 15 procent cílového trhu,

celosvětové emise skleníkových plynů se sníží 27 milionů tun CO2 ročně."

 

vyjádření WWF