ikony_web 

 

 

 

Příběh společnosti Altered

web_stockholm2

    

 

 

Extrémě úsporné a efektivní produkty švédské společnosti Altered

šetří nejen vodu,

ale významně snižují i obsah CO2 v ovzduší.

 

climate_solver_logo 

 

"Pokud do roku 2028 pronikne inovace společnosti Altered,

nebo další podobné inovace o 15 procent cílového trhu,

celosvětové emise skleníkových plynů se sníží o 27 milionů tun CO2 ročně."

 

vyjádření WWF 

 

 

Zpět do obchodu